IoT

Trong thời đại 4.0 hiện nay, IoT (Internet of Things) đã trở thành xu thế bởi lợi ích toàn diện mà nó mang lại. Netstars xây dựng IoT Analytics Framework để phục vụ nhu cầu sử dụng của các ngành nghề khác nhau, giúp cho quá trình tương tác giữa con người với máy tính giảm đi, thay vào đó là sự tự động hóa qua khả năng truyền dữ liệu qua internet.

Nâng cao hiệu quả công việc

IoT thúc đẩy quá trình khai thác, trao đổi và sử dụng dữ liệu trong nhiều công việc khác nhau. Điều này tạo ra những thay đổi tích cực trong công tác quản lý, nghiên cứu, sản xuất và chế tạo sản phẩm, giúp nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, đem đến những sản phẩm và chất lượng đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng.

Nâng cao chất lượng cuộc sống

Các ứng dụng của IoT hướng đến việc tạo ra những sản phẩm, thiết bị, đồ dùng, phương tiện thông minh hơn, tiện ích hơn. Qua đó, dần dần cải thiện điều kiện, môi trường sống và giúp hình thành những thói quen sống hiện đại. Nhờ sự tham gia của các thiết bị công nghệ và IoT, tất cả công việc thường ngày đều  có thể giảm bớt, được đơn giản hóa, tự động hóa.

Xem thêm các sản phẩm khác