Full-stack Developer

Job description: Responsibilities Engineer and build, maintain high performance and scalable enterprise solutions. Contribute in all phases of the product/project development lifecycle, from the initial specification, through to developing, testing…

Continue Reading Full-stack Developer

Netstars Việt Nam hợp tác với Công ty CP dịch vụ di động trực tuyến (M service) để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cho các cửa hàng tạp hóa sử dụng Ứng dụng Tete Shop.

Ngày 1/12/2021, Công ty TNHH Netstars Việt Nam và là thành viên của tập đoàn công nghệ Netstars Nhật Bản đã ký hợp tác với Công ty CP dịch vụ…

Continue Reading Netstars Việt Nam hợp tác với Công ty CP dịch vụ di động trực tuyến (M service) để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cho các cửa hàng tạp hóa sử dụng Ứng dụng Tete Shop.

Netstars bổ nhiệm Giám đốc tài chính (CFO) mới, Gen Adachi, cựu phó chủ tịch Goldman Sachs Nhật Bản

Netstars thông báo củng cố hệ thống quản lý, bổ nhiệm giám đốc tài chính mới (CFO), Gen Adachi, cựu phó chủ tịch Goldman Sachs Nhật Bản Netstars Co., Ltd.…

Continue Reading Netstars bổ nhiệm Giám đốc tài chính (CFO) mới, Gen Adachi, cựu phó chủ tịch Goldman Sachs Nhật Bản